Kongres Artromost 2019 w Moskwie

Podczas Międzynarodowego Kongresu Artromost 2019, w Moskwie, nasz specjalista dr hab. n. med. Bartłomiej Kordasiewicz przedstawił dwa wystąpienia dotyczące chirurgii łokcia oraz barku.

Wspólnie z Przemysławem Lubiatowskim i Romanem Brzóską reprezentowali na tym kongresie Polskie Towarzystwo Barku i Łokcia.