Konferencja Sportowiec Amator

W dniach 10-11 stycznia 2020r. w Centrum Olimpijskim PKOL im. Jana Pawła II w Warszawie, odbyła się konferencja pod hasłem Sportowiec Amator – profesjonalnie o sporcie amatorskim.

Pierwszego dnia, jeden z naszych specjalistów, dr Maciej Kiciński wygłosił referat na temat uszkodzenia i naprawy mięśnia piersiowego większego.

W czasie dwóch dni obrad udało się zgromadzić profesjonalistów z wielu dziedzin zajmujących się sportem amatorskim, jak również samych zainteresowanych „prawdziwą wiedzą” sportowców, aktywnie uprawiających wielorakie dyscypliny. Różnorodne tematy i wykwalifikowani fachowcy stworzyli pole i klimat do interesującej dyskusji.

Wśród wykładowców znaleźli się uznani specjaliści z dziedziny ortopedii, chirurgii, fizjoterapii, kardiologii, ginekologii, psychiatrii oraz treningu personalnego, którzy ca co dzień pracują zarówno z zawodowymi sportowcami, jak i osobami uprawiającymi sport amatorsko.