III Zjazd Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia – Sympozjum Sekcji Barku i Łokcia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Specjaliści Idea Ortopedia na tegorocznym – III zjeździe Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia – Sympozjum Sekcji Barku i Łokcia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Dr hab. n. med. Bartłomiej Kordasiewicz wystąpił w panelach pt:

  • endoprotezoplastyka barku i pierścienia rotatorów
  • ocena leczenia operacyjnego złamań trzonu i panewki łopatki u 23 pacjentów

Lek. med. Maciej Kiciński

  • gwoździowanie złamania końca bliższego kości ramiennej, dostęp tylny – opis techniki i wstępne wyniki