Wydarzenia z udziałem naszego specjalisty – lek. med. Filipa Kucharczyka

Ostatnie miesiące 2022 r. są wyjątkowo bogate w wydarzenia.

Poza codzienną pracą jeden z naszych świetnych specjalistów – lek. med. Filip Kucharczyk – miał niewątpliwą przyjemność wziąć udział w kilku wydarzeniach naukowych i szkoleniowych.

17.09.2022 r. – Zaopatrywanie złamań w obrębie kości policzków, śródręcza oraz dalszej nasady kości promieniowej – Wykłady połączone z warsztatami na suchych kościach

We współpracy z firmą Medartis lek. med. Filip Kucharczyk wraz z Maciejem Klichem i Małgorzatą Drwięgą-Ostaszewską poprowadził szkolenie: Zaopatrywanie złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza oraz dalszej nasady kości promieniowej – wykłady połączone z warsztatami na suchych kościach. Kurs obejmował część teoretyczną i praktyczną. Głównym celem spotkania było zapoznanie lekarzy z zasadami prawidłowego leczenia urazów ręki wraz z praktycznymi ćwiczeniami.

24.09.2022 r. – XLIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Lek. med. Filip Kucharczyk został zaproszony przez dr Filipa Dąbrowskiego do wygłoszenia wykładu na temat zaopatrywania złamań nasady dalszej kości promieniowej przy użyciu płytki dłoniowej w ramach sesji Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego.

28.10.2022 r. – Stryker Master Class Upper Extremity 2019

Dzięki nagrodzie, którą lek. med. Filip Kucharczyk otrzymał za najlepszą prezentacje w ramach konferencji Stryker Master Class Upper Extremity 2019 (przez pandemię COVID-19 wyjazd odbył się z małym opóźnieniem), pan Filip miał przyjemność odwiedzić wraz z Jaromirem Ognikiem Klinikę w Kortrijk (Belgia) oraz prof. Filipa Stockmana jednego z wiodących chirurgów ręki w Belgii.

26.11.2022 r. – XIV Międzynarodowy Poznański Kurs Chirurgii Kończyny Górnej – Przedramię, Nadgarstek, Ręka.

Dzięki zaproszeniu przez dr Piotra Czarneckiego lek. med. Filip Kucharczyk wziął czynny udział w XIV MIĘDZYNARODOWYM POZNAŃSKIM KURSIE CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ-PRZEDRAMIĘ, NADGARSTEK, RĘKA, wygłaszając wykład na temat leczenia urazów związanych z obecnością ciał obcych w obrębie kończyny górnej.

Wykład dr hab. n. med. Andrzeja Boszczyka na kursie Ortopedii Stopy i Stawu Skokowego

W dniach 7-8 listopada 2022 nasz specjalista dr hab. n. med. Andrzej Boszczyk był wykładowcą kursu Ortopedii Stopy i Stawu Skokowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego.

Jest to kurs skierowany do lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii. Wykłady dotyczyły problematycznych aspektów, sposobów leczenia palucha koślawego i innych patologii przodostopia, płaskostopia oraz tematu następstw złamań.

II wydanie podręcznika „Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej” – Rozdziały autorstwa dr hab. n. med. Andrzeja Boszczyka

W ostatnich tygodniach ukazało się II wydanie podręcznika „Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej” pod redakcją profesora Marka Napiontka.

Nasz specjalista jest autorem rozdziałów:

1. „Złamania kostek goleni i uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego”

W rozdziale tym omówiono nowe techniki operacyjne jakie poprawiają wyniki leczenia „złamania kostki”. Postępy ostatnich lat pozwalają na anatomiczne nastawienie złamania i jego pewne zespolenie. W ten sposób otwiera się drogę do wczesnego włączenia rehabilitacji i najlepszego wyniku leczenia.

https://medipage.pl/pl/p/Stopa-i-staw-skokowo-goleniowy-w-praktyce-ortopedycznej.-Wydanie-II/4539

2. „Jałowe martwice kości w obrębie stopy”

W rozdziale omówiono sposoby leczenia choroby Freiberga oraz choroby Müller-Weissa. Obie choroby objawiaj się stopniowo rozwijającym bólem stopy. Nie występują często, co może wyjaśniać trudności z rozpoznaniem. Stosuje się metody leczenia nieoperacyjnego i operacyjnego obu problemów.

A także współautorem rozdziału „Ból podeszwy i metatarsalgia”.

Ból podeszwowej części stopy przy chodzeniu to najczęstszy problem naszych stóp. Niekiedy ból jest tak dotkliwy, że uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Kluczem dla wyleczenia jest postawienie prawidłowego rozpoznania, ponieważ przyczyn bólu podeszwowej części stóp jest bardzo wiele. Dopiero po rozpoznaniu problemu można planować właściwe leczenie – fizjoterapeutyczne lub operacyjne.

Wystąpienie dr hab. n. med. Andrzeja Boszczyka podczas 43 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Podczas tegorocznego 43 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – w czasie sesji Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego wraz z dr Mikołajem Wróblem wystąpił również nasz wybitny specjalista – dr hab. n. med. Andrzej Boszczyk.

Referat dotyczył tematu skręceń stawu skokowego i leczenia niestabilności stawu skokowo-goleniowego.

Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej. Wydanie II

Drugie wydanie bestsellerowej publikacji uznanych polskich autorów zostało uaktualnione zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i wzbogacone o nowe rozdziały.

Warto podkreślić, iż jednym ze współautorów jest nasz specjalista ortopeda traumatolog - dr hab. n. med. Andrzej Boszczyk.

Książka zawiera między innymi nowy opis zagadnień dotyczących urazów stopy i omówienie wprowadzonych w ostatnich latach technik operacyjnych. Nowe zdjęcia śródoperacyjne oraz dokumentujące różne etapy leczenia ułatwiają czytelnikom zapoznanie się z metodami stosowanymi we współczesnej ortopedii. Dużą zaletą są komentarze i wskazówki autorów oraz redaktora naukowego, niejednokrotnie odnoszące się do ich własnej praktyki ortopedycznej.

W książce omówiono następujące tematy:

 • Anatomia, badanie i obrazowanie.
 • Urazy stopy.
 • Następstwa urazów i zwyrodnienia.
 • Nieprawidłowości i choroby ścięgien.
 • Zespoły uciskowe i zaburzenia przodostopia.
 • Zniekształcenia wrodzone ujawniające się w dojrzałym wieku.
 • Zniekształcenia stóp w chorobach tkanki łącznej, nerwowo-mięśniowych, schorzeniach systemowych.
 • Bóle goleni i stopy po aktywności ruchowej.
 • Leczenie operacyjne i pooperacyjne.
 • Kosmetyka i podologia jako element leczenia ortopedycznego.
 • Dokumentacja fotograficzna.

Lek. med. Michał Janyst dołączył do zespołu specjalistów Idea Ortopedia

Od 17 października b.r. dołącza do naszego zespołu kolejny świetny specjalista - lek. med. Michał Janyst.

Specjalizuje się w:
 • Diagnostyce i leczeniu zachowawczym oraz operacyjnym chorób i urazów stawów, tkanek miękkich i kości.
 • Leczeniu zachowawczym i operacyjnym patologii barku i łokcia.
Doświadczenie:

Ukończony I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2018 roku pracuje jako asystent w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Grucy w Otwocku. Od 2018 jest doktorantem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach udoskonalających (kursy kadawerowe w Holandii, Polsce, Austrii, liczne sympozja naukowe, kurs USG narządu ruchu w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii) oraz stażach zagranicznych (staż w Hospital Universitario Infanta Elena w Madrycie).

Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych oraz członkiem Organizacji Naukowych: PTBŁ - Polskie Towarzystwo Barku i Łokcia (sekretarz).

Prowadzi konsultacje w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim.

Spotkanie specjalistów warszawskich z zakresu chirurgii barku i łokcia zorganizowane przez Idea Ortopedia

W minionym tygodniu Idea Ortopedia zorganizowała kolejne już spotkanie specjalistów warszawskich z zakresu chirurgii barku i łokcia.

Licznie przybyli goście reprezentowali sześć szpitali oraz liczne przychodnie rehabilitacyjne i ortopedyczne.

Referat wygłosił dr Paweł Norwa „Proximal humerus fracture PHF / Złamanie bliższego końca kości ramiennej Up to date 09.2022”. Dyskutowane również były złożone przypadki kliniczne, przedstawiane przez obecne zespoły.

Spotkania organizowane przez Idea Ortopedia stanowią platformę wymiany wiedzy i doświadczenia, jak również oferują wzajemne wsparcie specjalistom z zakresu chirurgii barku i łokcia, praktykującym na co dzień w różnych jednostkach.