XI Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego

W dniach 1-2 kwietnia 2022 r. w Kazimierzu Dolnym odbył się 11-ty Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego.

Wśród wykładowców z Polski i z zagranicy znalazł się również jeden z naszych specjalistów - dr hab. n. med. Andrzej Boszczyk. Wygłosił dwa wystąpienia: na temat leczenia złamań kostek goleni oraz na temat możliwości leczenia zwyrodnienia stawu skokowo-goleniowego drogą osteotomii.