II wydanie podręcznika „Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej” – Rozdziały autorstwa dr hab. n. med. Andrzeja Boszczyka

W ostatnich tygodniach ukazało się II wydanie podręcznika „Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej” pod redakcją profesora Marka Napiontka.

Nasz specjalista jest autorem rozdziałów:

1. „Złamania kostek goleni i uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego”

W rozdziale tym omówiono nowe techniki operacyjne jakie poprawiają wyniki leczenia „złamania kostki”. Postępy ostatnich lat pozwalają na anatomiczne nastawienie złamania i jego pewne zespolenie. W ten sposób otwiera się drogę do wczesnego włączenia rehabilitacji i najlepszego wyniku leczenia.

https://medipage.pl/pl/p/Stopa-i-staw-skokowo-goleniowy-w-praktyce-ortopedycznej.-Wydanie-II/4539

2. „Jałowe martwice kości w obrębie stopy”

W rozdziale omówiono sposoby leczenia choroby Freiberga oraz choroby Müller-Weissa. Obie choroby objawiaj się stopniowo rozwijającym bólem stopy. Nie występują często, co może wyjaśniać trudności z rozpoznaniem. Stosuje się metody leczenia nieoperacyjnego i operacyjnego obu problemów.

A także współautorem rozdziału „Ból podeszwy i metatarsalgia”.

Ból podeszwowej części stopy przy chodzeniu to najczęstszy problem naszych stóp. Niekiedy ból jest tak dotkliwy, że uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Kluczem dla wyleczenia jest postawienie prawidłowego rozpoznania, ponieważ przyczyn bólu podeszwowej części stóp jest bardzo wiele. Dopiero po rozpoznaniu problemu można planować właściwe leczenie – fizjoterapeutyczne lub operacyjne.