Neurostymulacja – TMS

W Idea Ortopedia oferujemy leczenie metodą nieinwazyjnej neurostymulacji – TMS (ang. transcranial magnetic stimulation – przezczaszkowa stymulacja magnetyczna)

Metodę tą określa się często także mianem rTMS (repetitive transcranial magnetic stimulation – przezczaszkowa stymulacja magnetyczna serią bodźców) Jest to nowoczesna, nieinwazyjna procedura leczenia szeregu chorób psychicznych i neurologicznych poprzez indukowanie plastyczności mózgu. W TMS impulsy pola magnetycznego emitowane są z cewki trzymanej nad głową pacjentki/pacjenta. Zgodnie z prawami fizyki, pole magnetyczne z łatwością przenika przez czaszkę i inne powłoki. Po dotarciu do kory mózgu, pole magnetyczne indukuje (zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faraday'a) przepływ niewielkiego prądu, zdolnego jednak pobudzić komórki nerwowe (neurony) w zasięgu emitowanego pola. Powtarzalne pobudzanie neuronów (stąd repetitive stimulation) wpływa z czasem na funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Zazwyczaj, w obrębie stymulowanego obszaru następuje zwiększenie przepływu krwi, zwiększenie aktywności połączeń wewnątrz-mózgowych a także tworzenie połączeń nowych i inne zmiany, określane zbiorczo mianem neuroplastyczności. TMS stwarza jednak także możliwość zahamowania nadmiernej aktywności wybranej okolicy mózgu.

TMS używane jest od lat dziewięćdziesiątych w leczeniu chorób psychicznych i neurologicznych, ale ostatnio także coraz częściej w leczeniu przewlekłego bólu, towarzyszącego, niektórym chorobom ortopedycznym, jak zwyrodnienie stawu kolanowego i innych. Dla poszczególnych chorób opracowane są różne protokoły stymulacji – zależnie od patologicznych zmian jakie zachodzą w ludzkim mózgu. Na przykład u osoby dotkniętej udarem prawej półkuli mózgu i związanym z tym niedowładem lewej strony ciała, stymulacja pobudzająca (emisja impulsów z wysoką częstotliwością, np. 10Hz lub bardziej złożonym protokołem intermittent theta burst stimulation - iTBS) wykonywana będzie nad korą ruchową prawej (chorej) półkuli a stymulacja hamująca (1Hz) nad lewostronną korą ruchową, celem przywrócenia przedchorobowej równowagi w funkcjonowaniu obu półkul. Z kolei, w depresji, zgodnie z aktualną wiedzą z zakresu neurobiologii, stymuluje się pobudzająco lewą korę przedczołową lub hamująco prawą korę przedczołową, co także przywraca równowagę metaboliczną i w konsekwencji stabilizuje nastrój oraz inne, uciążliwe objawy depresji.

Zaburzenia, które leczymy w IdeaOrtopedia za pomocą TMS to:
 • Depresja (także lekooporna, w przebiegu choroby dwubiegunowej, w ciąży i poporodowa) – stosujemy stymulację klasyczną (10Hz) a także protokół intermittent theta-burst (iTBS) nad lewą korą przedczołową. Możliwe jest także leczenie w trybie accelerated, czyli z zastosowaniem kilku sesji terapeutycznych dziennie. W zależności od obrazu klinicznego możemy także stymulować niską częstotliwością lub protokołem cTBS prawą korę przedczołową.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • Schizofrenia
 • Autyzm
 • Uzależnienia
 • Otępienie w przebiegu choroby Alzheimera oraz otępienia innego rodzaju
 • Ból neuropatyczny, ból w przebiegu zwyrodnienia stawów (osteoartrozy)
 • Fibromialgia
 • Bóle głowy
 • Inne rodzaje bólu
 • Szumy uszne
 • Mgła mózgowa
 • Niedowład poudarowy
 • Choroba Parkinsona
Przebieg terapii TMS

Terapia zawsze zaczyna się od konsultacji z lekarzem kwalifikującym, najczęściej psychiatrą lub neurologiem. W trakcie konsultacji, lekarz ocenia, czy Państwa problem zdrowotny jest odpowiedni do terapii TMS a także, czy nie występują u Państwa przeciwwskazania do TMS (przeciwwskazania bezwzględne to obecność wszczepionych, medycznych urządzeń elektronicznych w obrębie głowy i niektórych innych metalowych elementów jak klipsy naczyniowe, czy elektrody do głębokiej stymulacji mózgu, które znajdowałyby się zbyt blisko cewki stymulującej). Najczęściej, w trakcie konsultacji, lekarz ustala z Państwem protokół stymulacji i jej długość (liczbę sesji w całej terapii, liczbę sesji na dzień), a także wyznacza miejsce stymulacji i siłę bodźców stymulujących. Czas takiej konsultacji waha się między 30 a 60 minut. W kolejnych dniach, przeprowadzane są sesje terapeutyczne. W trakcie sesji osoby stymulowane znajdują się w pozycji półleżącej w wygodnym fotelu. Sesja terapeutyczna trwa zazwyczaj od 15 do 30 minut. U części Pacjentów, pierwszych kilka sesji może się wiązać z pewnymi dolegliwościami bólowymi. W razie ich wystąpienia, aplikowany jest miejscowy krem znieczulający lub standardowe leki przeciwbólowe. Całość terapii obejmuje od pięciu do nawet trzydziestu sesji. Terapia może zatem trwać nawet trzy tygodnie.

Bezpieczeństwo

TMS jest terapią bezpieczną. Może powodować przemijający ból głowy, rzadko omdlenie na tle emocjonalnym. Z poważniejszymi konsekwencjami można się liczyć jeśli zastymuluje się osobę z obecnym materiałem ferromagnetycznym w obrębie mózgu. Dlatego też prosimy o udzielenie dokładnych odpowiedzi podczas kwalifikacji do leczenia. Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, jedynym poważnym działaniem niepożądanym jest indukcja pojedynczego napadu drgawek w trakcie stymulacji. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia wynosi jednak ułamki promila. Wszystkie napady, które dotychczas wydarzyły się w trakcie stymulacji były krótkotrwałe (kilka minut) i nie pociągnęły za sobą trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Personel wykonujący TMS w IdeaOrtopedia

Dr hab. n. med. Jakub Antczak – specjalista neurolog i neurofizjolog kliniczny (licencja Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w zakresie EMG i potencjałów wywołanych). Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Neurofizjologii Klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Klinice Neurologii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. TMS zajmuje się od 2006 roku. Opublikował wiele prac naukowych w tym zakresie m.in. pierwsze opisy zastosowania leczniczego w zwyrodnieniu czołowo-skroniowym Repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of cogn | NDT (dovepress.com) i dziedzicznej paraparezie spastycznej The Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Motor Symptoms in Hereditary Spastic Paraplegia (hindawi.com). Jest także głównym autorem powstałych niedawno zaleceń stosowania TMS wydanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Principles of patients selection and safety of repetitive transcranial magnetic stimulation – position statement of the Section of Biological Psychiatry of the Polish Psychiatric Association (psychiatriapolska.pl).

Dr Bogdan Stefanowski – specjalista psychiatra. Ordynator Oddziału w Pierwszej Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. TMS stosuje w leczeniu pacjentów oddziału od kilku lat. Obok TMS ma także duże doświadczenie w leczeniu za pomocą klasycznej techniki neurostymulacji czyli elektrowstrząsów.

Dominika Łazar – absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek elektroradiologia, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Sprzęt do stymulacji:

TMs wykonujemy za pomocą nowoczesnego stymulatora PowerMAG Clinical 100 firmy Mag & More.