Stopa opadająca

Opadanie stopy wynika z utraty funkcji mięśni podnoszących stopę do góry (wykonujących zgięcie grzbietowe). Najczęstszą przyczyną nagle występującego opadania jest uszkodzenie nerwu strzałkowego. Nerw strzałkowy może ulec uszkodzeniu na przykład w czasie złamań i zwichnięć kolana. Opadanie stopy znacznie utrudnia chodzenie. W części przypadków może dojść do regeneracji nerwu i ustąpienia upadania. Duża część uszkodzeń jest jednak nieodwracalna. W takiej sytuacji możliwe jest leczenie przy pomocy specjalnej ortezy lub leczenie operacyjne. Leczenie operacyjne polega na zastąpieniu funkcji niedziałających mięśni innymi mięśniami. Najczęściej wykonuje się przeniesienie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego. Po operacji większość pacjentów jest w stanie chodzić bez pomocy ortezy.