Nasze ostatnie wystąpienia

 • W dniach 12-13 kwietnia miała miejsce konferencja ortopedyczna organizowana przez Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza. Odbyła się ona na zamku Szpitalników św. Jana w Łagowie Lubuskim. Reprezentantem Idea Ortopedia był dr Andrzej Boszczyk z wystąpieniem o optymalnej technice wykonywania artrodezy stawu skokowo-goleniowego oraz możliwościach leczenia rekonstrukcyjnego stawu skokowego bez artrodezy. LINK
 • W niedzielę 31.03.2019 zakończyły się pierwsze zimowe warsztaty dotyczące powikłań w chirurgii barku zorganizowane przez Idea Ortopedia. Wykładowcami podczas tego wydarzenia byli dr Bartłomiej Kordasiewicz oraz dr Maciej Kiciński. Głównym celem tego wydarzenia były działania mające na celu zmniejszenie ryzyka powikłań w chirurgii barku.
 • 11-12 styczeń 2019 Na konferencji SPORTOWIEC AMATOR wykładali dr Andrzej Boszczyk (“Wkładki do butów-mity, czy realna pomoc?”) oraz dr Bartłomiej Kordasiewicz (“Powrót do sportu po naprawie stożka rotatorów”)
 • X 2018 Dr Maciej Kiciński nasz specjalista od kończyny górnej na kongresie Gerhard Küntscher Society: Osteosynthese International 2018 w Poznaniu miał okazje wygłosić referat na temat : “Proksymalne złamanie kości ramiennej, podejście tylne – opis techniki oraz wstępne wyniki”.
 • X 2018 Dr Andrzej Boszczyk na Sympozjum Ortopedycznym we Wrocławiu miał okazje wygłosić wykład. Wystąpienie dotyczyło nowoczesnych metod leczenia skomplikowanych złamań kostek goleni, uszkodzenia więzozrostu piszczelowo strzałkowego. Konferencja zgromadziła aż 450 lekarzy oraz fizjoterapeutów!
 • IX 2018 Dr Andrzej Boszczyk, dr Maciej Kiciński oraz dr Bartłomiej Kordasiewicz byli wykładowcami na najważniejszej konferencji ortopedycznej w kraju, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii, które tym razem odbyło się w Krakowie.
 • VI 2018 Dr Maciej Kiciński znalazł się w gronie wykładowców dni ortopedycznych zorganizowanych przez Uniwersytet Jilin w Chinach, gdzie przedstawiał techniki operacyjne wykorzystywane w niestabilności przedniej oraz tylnej stawu ramiennego.
 • W dniach 15-17.03.2018 dr Bartłomiej Kordasiewicz był zaproszonym wykładowcą XI Międzynarodowego Kursu Chirurgii Kończyny Górnej w Poznaniu i wygłosił wystąpienia: „Chronic medial elbow instability”, „I treat most of proximal humerus fractures over 60 y.o. with open reduction and internal fixation” oraz „Arthroscopic Latarjet stabilisation procedure – clinical and radiological short term outcomes after 101 cases”. Ostatnie wystąpienie otrzymało II nagrodę Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia.
 • 28 luty 2018 dr Maciej Kiciński i dr Bartłomiej Kordasiewicz reprezentowali Idea Ortopedia wykładając na XIV Głuchołaskich Warsztatach Artroskopowych. Konferencja i warsztaty poświęcone były w całości problemom chirurgii barku i łokcia. LINK
 • w dniach 1-3.02.2018 dr Bartłomiej Kordasiewicz wziął udział w Paris Shoulder Symposium w Paryżu, gdzie wygłosił wykład “Relive surgery – Acute anterior dislocation without bony lesion”
 • dr Bartłomiej Kordasiewicz wygłosił wykład na temat niestabilności stawu ramiennego “Revisions in arthroscopic Latarjet stabilisation – early clinical and radiographic results” na konferencji Arthromost w Moskwie (02.12.2017)
 • dr Andrzej Boszczyk i dr Bartłomiej Kordasiewicz byli wykładowcami podczas II Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, który odbył się w dniach 16-18-11.2017 roku w Łodzi, LINK
 • dr Bartłomiej Kordasiewicz był wykładowcą Kiev Shoulder Conference, Ukraina ( 20.10.2017 ), gdzie wykonywał operację pokazową na żywo dla ukraińskich ortopedów – artroskopowa stabilizacja barku sposobem Latarjet.
 • X 2017 Dr Maciej Kiciński wygłosił dwa referaty na temat chirurgii barku na IV Międzynarodowym Kongresie Towarzystwa Chirurgii Stawów i Artroskopii, który odbył się w październiku 2017 r. w Warszawie: „Technika artroskopowa Latarjet a procedura otwarta” oraz „Naprawialne uszkodzenia mankietu rotatorów- techniki jedno- czy wielorzędowe?”.