Nasze ostatnie wystąpienia

• w dniach 15-17.03.2018 dr Bartłomiej Kordasiewicz był zaproszonym wykładowcą XI Międzynarodowego Kursu Chirurgii Kończyny Górnej w Poznaniu i wygłosił wystąpienia: „Chronic medial elbow instability”, „I treat most of proximal humerus fractures over 60 y.o. with open reduction and internal fixation” oraz „Arthroscopic Latarjet stabilisation procedure – clinical and radiological short term outcomes after 101 cases”. Ostatnie wystąpienie otrzymało II nagrodę Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia.

• w dniach 1-3.02.2018 dr Bartłomiej Kordasiewicz wziął udział w Paris Shoulder Symposium w Paryżu, gdzie wygłosił wykład “Relive surgery – Acute anterior dislocation without bony lesion”

• dr Bartłomiej Kordasiewicz wygłosił wykład na temat niestabilności stawu ramiennego “Revisions in arthroscopic Latarjet stabilisation – early clinical and radiographic results” na konferencji Arthromost w Moskwie (02.12.2017)

• dr Bartłomiej Kordasiewicz był wykładowcą Kiev Shoulder Conference, Ukraina ( 20.10.2017 ), gdzie wykonywał operację pokazową na żywo dla ukraińskich ortopedów – artroskopowa stabilizacja barku sposobem Latarjet.

• dr Andrzej Boszczyk i dr Bartłomiej Kordasiewicz byli wykładowcami podczas II Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, który odbył się w dniach 16-18-11.2017 roku w Łodzi, link

Jak trafić do Idea Ortopedia
Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Idea Ortopedia, ul. Piękna 15, 00-549 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi “umów wizytę”.