Uprzejmie prosimy o stosowanie się do następujących zasad obowiązujących podczas konsultacji lekarskich i fizjoterapii w Idea Ortopedia w okresie epidemii Covid-19:

Obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem z dozowników znajdujących się przy recepcji.

Obowiązkowe używanie maseczki zasłaniającej usta oraz nos.

Wypełnienie ankiety epidemiologicznej przez Pacjenta lub Opiekuna, poddanie się badaniu temperatury ciała.

Przed zajęciami z fizjoterapii prosimy o pozostawienie w szatni takich przedmiotów jak telefony, zegarki, biżuteria.

Dziecku towarzyszyć powinien tylko jeden opiekun. Osoby towarzyszące pacjentom dorosłym proszone są o pozostanie na zewnątrz, z wyjątkiem chorych wymagających asysty/opiekuna.

NIE STOSOWANIE SIĘ DO KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ZALECEŃ MOŻE SKUTKOWAĆ BRAKIEM MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAPLANOWANEJ WIZYTY.