1. Pacjent może rozpocząć rehabilitacje po wizycie diagnostycznej u magistra fizjoterapii Idea Ortopedia, który zdecyduje o planie terapii i sposobie postępowania LUB po konsultacji lekarskiej (ze skierowaniem, wytycznymi dla fizjoterapeuty).
  2. Na pierwszą wizytę diagnostyczną u fizjoterapeuty pacjent spoza przychodni zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą problemu. W przypadku braku jasnych wytycznych pacjent może zostać skierowany na konsultację lekarską.
  3. Na wizytę pacjent przychodzi z 10-min. wyprzedzeniem w celu zabezpieczenia czasu na sprawy organizacyjne - przygotowanie się do wizyty, wniesienie opłaty, umówienia terminów, itp.
  4. Pacjent zgłaszając się na umówioną wizytę informuje w Recepcji o swoim przybyciu oraz reguluje należność przed zajęciami, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  5. Do wizyty fizjoterapeutycznej pacjent przygotowuje się poprzez przebranie w szatni - preferowany strój sportowy, skarpetki lub czyste obuwie na zmianę. Korzystanie z szatni przed wizytą jest obowiązkowe.
  6. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia wizyty. W przypadku znacznego spóźnienia ze strony pacjenta, zajęcia mogą nie zostać wykonane lub zostaną skrócone o czas spóźnienia. Należność za nie zostanie pobrana zgodnie z planem (w całości) według obowiązującego cennika.
  7. Zajęcia trwają do 50 minut. Pierwsze spotkanie fizjoterapeutyczne jest w formie zajęć indywidualnych. Kolejne wizyty umawiane są zgodnie z planem rehabilitacji ustalonym między pacjentem, lekarzem a fizjoterapeutą prowadzącym i różnią się między sobą realizowanym programem.
  8. Odwołanie wizyty jest dopuszczalne z wyprzedzeniem 24-godzinnym. W przypadku nieobecności lub odwołania w dniu pacjent zobowiązuje się do opłaty 50% ceny zajęć lub oddania wizyty z pakietu. Odwołanie możliwe jest od pon. do pt. w godzinach otwarcia przychodni (wizytę z poniedziałku należy odwołać najpóźniej w piątek po południu)
  9. W przypadkach powtarzających się nieobecności/ późnych odwołań kolejne rezerwacje terminów mogą zostać anulowane odgórnie przez administrację Przychodni Idea Ortopedia.
  10. W przypadku dłuższego planu leczenia można uzyskać rabat poprzez nabycie pakietu na 10 wizyt (ważny przez 5 miesięcy od dnia zakupu) lub na 5 wizyt (ważny przez 2 miesiące)

Wypełnij formularz w celu wyrażenia zgody na warunki regulaminu