Specjalista chorób wewnętrznych; Specjalista medycyny rodzinnej. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii.

Członek EASO (European Association for the Study of Obesity) oraz programu SCOPE (Specialist Certyfication of Obesity Professionals in Europa). Ekspert w dziedzinie chorób metabolicznych. Kierownik CMPK w zakresie Medycyny Rodzinnej.

Członek Kierownictwa Kolegium Naukowego MRIRW Programu Jakości Żywności „POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ".

Członek Towarzystw Naukowych, m.in.:
  • Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą,
  • Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Uczestnik szeregu konferencji i kongresów naukowych w Polsce i w Europie.

Specjalizant Pana Prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga.

Uczeń nestorów polskiej nauki medycznej i autorytetów w dziedzinie diagnostyki i leczenia miażdżycy, otyłości i innych zaburzeń metabolicznych.

Od 2001 roku prowadzi, nieprzerwanie, praktykę lekarską skierowaną do osób w każdej grupie wiekowej, której głównym celem jest profilaktyka, diagnostyka i leczenie miażdżycy oraz zaburzeń gospodarki lipidowej, otyłości i innych zaburzeń metabolicznych.

Autor licznych publikacji, dotyczących zaburzeń metabolicznych i skutecznego ich leczenia.

Propagator zagadnień, dotyczących zaburzeń metabolicznych i ich medycznych związków interdyscyplinarnych oraz ich wpływu na ogólny stan zdrowia oraz skuteczność terapeutyczną.

Samodzielnie prowadzi poradnię specjalizującą się w leczeniu otyłości i zaburzeń gospodarki lipidowej, zaburzeń metabolicznych i chorób towarzyszących. Szczególnie zaangażowany w leczenie otyłości u dzieci i młodzieży.