Wyksztalcenie:

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jednolite dzienne studia magisterskie, dyplom magistra, specjalizacja z neuropsychologii klinicznej oraz psychologii organizacji i pracy.

W trakcie czteroletnich studiów Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Komu pomagam:
  • Pracuję z dorosłymi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, którzy potrzebują pomocy, znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebują wsparcia w procesie zmian.
  • Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Doświadczenie zawodowe i staże:
  • Komitet Ochrony Praw Dziecka - realizacja zadań z zakresu interwencji kryzysowej, w tym przeprowadzanie t.zw. konsultacji pierwszorazowych, inne konsultacje psychologiczne, współprowadzenie mediacji okołorozwodowych, warsztatów i terapii.
  • Instytut Wsparcia i Rozwoju Rodziny - prowadzenie konsultacji, mediacji, warsztatów i interwencji kryzysowej.
  • Indywidualne poradnictwo i konsultacje psychologiczne w ramach działalności gospodarczej.
  • Udział w licznych konferencjach naukowych z dziedziny psychologii.
  • Szpital MSWiA, Oddział Neurologiczny w klinice alzheimerowskiej – staż kliniczny: pomoc w diagnozie, przygotowanie i prowadzenie rehabilitacji pacjentów oraz współprowadzenie grup wsparcia dla rodzin.
Publikacje naukowe:

Współautorstwo dwóch książek naukowych – monografii nt. węchu: „Psychologia węchu i pamięci węchowej" i „Człowiek w świecie zapachów", kilku rozdziałów w książkach oraz kilkunastu artykułów na temat psychologii węchu i pamięci węchowej.

Członkostwo w organizacjach naukowych:
  • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).