Dr n. med. Piotr Walczak

Rejestracja
Specjalizuje się w :
 • diagnostyce oraz leczenie zakażeń swoistych i nieswoistych w obrębie kości i stawów.
Wykształcenie:
 • 2000 – 2006 Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski.
 • 2014 – obrona pracy doktorskiej “Diagnostyka, sposoby leczenia i odległe wyniki powikłań zapalnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego”.
 • 2015 – egzamin specjalizacyjny z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • od 2015 – adiunkt naukowo-dydaktyczny Kliniki Ortopedii CMKP SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku.
 • od 2016 – wykładowca AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe:
 • 2006 – 2007 staż podyplomowy w Szpitalu Grochowskim w Warszawie.
 • 2007 – 2016 asystent w Klinice Ortopedii CMKP SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku w oddziałach: Ortopedii Dorosłych, Chirurgii Kręgosłupa, Zakażeń Kości i Stawów.
 • od 2016 Zastępca Kierownika Oddziału Zakażeń Kości i Stawów Kliniki Ortopedii CMKP.
 • Autor i współautor 23 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 2 rozdziałów książek.
 • Autor 34 doniesień zjazdowych.
 • 2017 resortowe odznaczenie honorowe: „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.
 • Diagnostyka oraz leczenie zakażeń swoistych i nieswoistych w obrębie kości i stawów.
 • Leczenie septycznych powikłań pourazowych i pooperacyjnych: m. in. zaburzenia zrostu kostnego, pourazowe ubytki kości, zakażenia wokół implantów wewnętrznych (np. endoprotez stawowych, Gwoździ śródszpikowych, zespoleń płytkowych).
 • Leczenie zakażeń w obrębie stopy cukrzycowej oraz trudno gojących się ran.