Czym jest badanie USG?

Badanie ultrasonograficzne jest powszechną metodą diagnostyczną w nowoczesnej medycynie. Wykorzystując odbitą od tkanek falę dźwiękową, generowaną przez sondę, komputer obrazuje na ekranie strukturę badanej okolicy. W szczególnym przypadku - USG narządu ruchu - pozwala na ocenę zmian w obrębie mięśni i stawów, czy to po urazie, czy w wyniku zmian degeneracyjnych/chorobowych.

Co diagnozujemy w badaniu USG?

Praktycznie wszystkie stawy obwodowe są dostępne badaniu USG. Diagnozujemy w nich zmiany pourazowe (naderwania/zerwania mięśni oraz więzadeł), jak również zmiany chorobowe (zmiany zwyrodnieniowe/zapalne etc.).

Najczęstsze patologie obrazowane w ultrasonografii w IDEA ORTOPEDIA zawiera poniższa lista:

Uuszkodzenia / choroby ścięgien stożka rotatorów: nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego obłego mniejszego, podłopatkowego oraz ścięgna bicepsa; patologie obrąbka tylnego, torbiele okołoobrąbkowe, zwyrodnienie stawu barkowo-obojczykowego, zapalenie kaletki podbarkowej, zespół ciasnoty; stany zapalne; zwapnienia, etc.

Zmiany zapalne / generacyjne, przebiegające z uszkodzeniem więzozrostu oraz niestabilnością / podwichnięciem.

Entezopatia przyczepu zginaczy i prostowników na nadkłykciu - łokieć tenisisty i golfisty; uszkodzenia aparatu torebkowo-wiezadłowego, m.in. kompleksu bocznego; usidlenie nerwu międzykostnego tylnego, ucisk nerwu łokciowego; stany zapalne m.in. kaletki wyrostka łokciowego; zmiany pourazowe/chorobowe przyczepu łokciowego mięśnia trójgłowego ramienia etc.

Zespół cieśni kanału nadgarstka / kanału Guyona; zmiany pourazowe / zapalne w przedziałach prostowników, torbiele / cysty / gangliony okolicy nadgarstka; złamania kości łódeczkowatej; uszkodzenie więzadeł w obrębie nadgarstka, najczęściej więzadła księżycowato-łódeczkowego i chrząstki trójkątnej etc.

Zmiany pourazowe / pozapalne troczków zginaczy; uszkodzenia ścięgien zginaczy/prostowników; patologie płytki podstawnej; uszkodzenia aparatu więzadłowego, min UCL MCP I - tzw. kciuk narciarza; zmiany zapalne/zwyrodnieniowe stawów ręki; etc.

Entezopatie mięśni pośladkowych na krętarzu większym / mięśnia dwugłowego uda na guzie kulszowym; zmiany zwyrodnieniowe biodra; stany zapalne kaletki krętarza większego; uszkodzenie mięśni przywodzicieli / prostego uda / krawieckiego; awulsja SIAS; konflikt biodrowy wewnętrzny oraz zewnętrzny, zespół mięśnia gruszkowatego, etc.

Uszkodzenia więzadłowe: więzadeł krzyżowych, pobocznych, więzadła rzepki; uszkodzenia łąkotek; chondromalacja - uszkodzenia chrząstki; lateralizacja rzepki; uszkodzenia troczków, torbiel Bakera - cysty okołostawowe; zmiany zwyrodnieniowe / stany zapalne; etc.

Uszkodzenia torebki i więzadeł, w szczególności ATFL / CFL / AITFL oraz ich niewydolność testowana badaniem dynamicznym; zmiany zapalne / pourazowe ścięgien strzałkowych oraz piszczelowych, jak również ścięgna piętowego - ścięgna Achillesa; kostka dodatkowa / os trigonum; złamania awulsyjne; zmiany zwyrodnieniowe/zapalne; etc.

Zmiany zapalne / pourazowe rozcięgna piętowego; ostroga piętowa; nerwiak Mortona; neuropatia nerwu Baxtera; choroba Köhlera; zmiany zapalne stawów i ścięgien w obrębie stopy; etc.

Zerwania / naderwania mięśni oraz ich ścięgien, powięzi; zmiany torbielowate, cysty, krwiaki, stany zapalne; etc