W jaki sposób uzyskać dokumentację medyczną w Idea Ortopedia?

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta - na podstawie złożonego do nas wniosku.
 2. Przygotowanie dokumentacji medycznej nastąpi bez zbędnej zwłoki tzn. możliwie jak najszybciej. Nasz czas udostępnienia wynosi od 4 do 12 dni roboczych (zależnie od wielu czynników).
 3. Gdy wnioskowana kopia papierowa będzie gotowa informujemy pacjenta o możliwości jej odbioru osobistego.
 4. Kopie elektroniczne dokumentacji udostępniamy nieodpłatnie, e-mailem w bezpiecznej formie szyfrowanego hasłem pliku. Pojedyncze kopie dokumentacji w formie papierowej udostępniamy nieodpłatnie.

  Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej
  Dane pacjenta, którego dokumentacja dotyczy:
  Zakres wnioskowanego udostępnienia:

  Dane dotyczące dokumentacji medycznej
  Sposób odbioru

  Adres e-mail, na który ma zostać wysłana dokumentacja medyczna
  Dane osoby upoważnionej / mającej odebrać dokumentację w imieniu pacjenta
  Adres, na który ma zostać wysłana dokumentacja medyczna
  Dane osoby składającej wniosek (wypełniane w przypadku, gdy nie jest nią sam pacjent)
  Dodatkowe uwagi

  Wymagane zgody - Wyrażenie zgody jest niezbędne do pomyślnego wysłania powyższego wniosku.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Idea Ortopedia, ul. Piękna 15, 00-549 Warszawa dla potrzeb wydania kopii dokumentacji medycznej.