Nasze ostatnie publikacje

• Bartłomiej Kordasiewicz współautorem rozdziału: Massive Retracted Rotator Cuff Tear: Treatment Options w książce: ESSKA Instructional Course Lecture Book, wydanie: październik 2018 link

• Kordasiewicz Bartłomiej, Kicinski Maciej, Małachowski Konrad, Wieczorek Janusz, Chaberek Sławomir, Pomianowski Stanisław. Comparative study of open and arthroscopic coracoid transfer for shoulder anterior instability (Latarjet)-computed tomography evaluation at a short term follow-up. Part II.Int Orthop. 2018 link

• Andrzej Boszczyk, Barłtomiej Kordasiewicz. Flexor Hallucis Longus Transfer for Foot Drop without Functioning Tibialis Posterior. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2017;84(6):466-468 link

• Andrzej Boszczyk, Marcin Fudalej, Sławomir Kwapisz, Urszula Klimek, Marta Maksymowicz, Bartłomiej Kordasiewicz, Stefan Rammelt. Ankle fracture – correlation of Lauge-Hansen classification and patient reported fracture mechanism. Forensic Sci Int. 2018 Jan;282:94-100. link

• Kordasiewicz Bartłomiej. Komentarz do artykułu Ostre urazy barku u dorosłych. Medycyna Praktyczna Lekarz Rodzinny. 2017; 4 (222): 50-52.

• Kordasiewicz Bartłomiej. Should majority of proximal humerus fractures in patients above 60 years be treated by open reduction internal fixation? Literature review. Issue Rehabil. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot. 2017; 21: 47–56. link

• Kordasiewicz Bartłomiej. Management of chronic medial elbow instability. Literature review. Issue Rehabil. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot. 2017; 21: 37–45. link

• Leszek Romanowski, Przemysław Lubiatowski, Bartłomiej Kordasiewicz, rozdział „Bark i ramię’’ str. 487 – 522, podręcznik dla studentów Ortopedia i Traumatologia 2017 pod redakcją Prof. Tomasza Mazurka link

• Andrzej Boszczyk, Sławomir Kwapisz, Martin Krümmel, Rene Grass, Stefan Rammelt. Correlation of Incisura Anatomy With Syndesmotic Malreduction. Foot Ankle Int. link

• Andrzej Boszczyk. Letter Regarding: High Prevalence of Vitamin D Deficiency in Patients With Bone Marrow Edema Syndrome of the Foot and Ankle. Foot Ankle Int. 2017 Jul;38(7):767. link

• Bartłomiej Kordasiewicz, Konrad Małachowski, Maciej Kiciński, Sławomir Chaberek , Stanisław Pomianowski . Comparative study of open and arthroscopic coracoid transfer for shoulder anterior instability (Latarjet)-clinical results at short term follow-up. Int Orthop. 2017;41(5):1023-1033. link

• Andrzej Boszczyk, Sławomir Kwapisz, Martin Krümmel, Rene Grass, Stefan Rammelt. Anatomy of the tibial incisura as a risk factor for syndesmotic injury. link

• Sławomir Kwapisz, Tomasz Szałaj, Andrzej Boszczyk, Stefan Rammelt. Reconstruction of subcutaneous chronic rupture of extensor hallucis longus tendon with semitendinosus autograft. Fuß & Sprunggelenk, 2017; 15(2):20-125 link

• Bartłomiej Kordasiewicz, rozdział „Artroskopia stawu łokciowego’’ w książce Współczesne metody leczenia urazów i chorób stawu łokciowego – Medisfera, 2017 link

• Kordasiewicz B. Coracoid transfer in shoulder instability: from open to arthroscopic surgery – review of literature. Issue Rehabil. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot. 2016; 16: 71– 79. link

• Kordasiewicz B. Is anatomy clinically important in shoulder surgery? Issue Rehabil. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot. 2016; 15: 53–60. link

• Andrzej Boszczyk, Stanisław Pomianowski. Czy możliwe i zasadne jest leczenie oszczędzające staw w zwyrodnieniu stawu skokowo-goleniowego? Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. – 2016;81(2)47-52 link

• Andrzej Boszczyk, Tomasz Szałaj. Projekcja „na widełki” stawu skokowego – uwaga techniczna – Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. – 2016;81(2)58-61 link

• Bartek Kordasiewicz, Claudio Rosso and Bruno Toussaint, rozdział „Glenohumeral Cartilage Damage and Arthritis’’ w książce Arthroscopy – Basic to Advanced ESSKA 2016 link

• Andrzej Boszczyk, Kołodziej Łukasz. Talus bipartitus etiology – is neonatal infection involved? Acta Chirurgiae Ortopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2016, 83:47-49 link

Nasze ostatnie wystąpienia

• w dniach 15-17.03.2018 dr Bartłomiej Kordasiewicz był zaproszonym wykładowcą XI Międzynarodowego Kursu Chirurgii Kończyny Górnej w Poznaniu i wygłosił wystąpienia: „Chronic medial elbow instability”, „I treat most of proximal humerus fractures over 60 y.o. with open reduction and internal fixation” oraz „Arthroscopic Latarjet stabilisation procedure – clinical and radiological short term outcomes after 101 cases”. Ostatnie wystąpienie otrzymało II nagrodę Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia.

• w dniach 1-3.02.2018 dr Bartłomiej Kordasiewicz wziął udział w Paris Shoulder Symposium w Paryżu, gdzie wygłosił wykład “Relive surgery – Acute anterior dislocation without bony lesion”

• dr Bartłomiej Kordasiewicz wygłosił wykład na temat niestabilności stawu ramiennego “Revisions in arthroscopic Latarjet stabilisation – early clinical and radiographic results” na konferencji Arthromost w Moskwie (02.12.2017)

• dr Bartłomiej Kordasiewicz był wykładowcą Kiev Shoulder Conference, Ukraina ( 20.10.2017 ), gdzie wykonywał operację pokazową na żywo dla ukraińskich ortopedów – artroskopowa stabilizacja barku sposobem Latarjet.

• dr Andrzej Boszczyk i dr Bartłomiej Kordasiewicz byli wykładowcami podczas II Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, który odbył się w dniach 16-18-11.2017 roku w Łodzi, link

Jak trafić do Idea Ortopedia
Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Idea Ortopedia, ul. Piękna 15, 00-549 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi “umów wizytę”.

Call Now Button