Punkcja stawu / torbieli / krwiaka

Niektóre choroby powodują zbieranie się płynu w stawie, jak również powstanie zbiorników płynowych pozastawowo, takich jak torbiele czy ropnie.

Punkcja polega na wprowadzeniu igły do przestrzeni płynowej i zaaspirowanie (usunięcie) jej zawartości w celach leczniczych lub diagnostycznych. Przeprowadzenie zabiegu pod kontrolą USG pozwala kontrolować w pełni przejście igły przez tkanki, minimalizując ryzyko uszkodzeń okolicznych struktur szlachetnych (nerwy, naczynia krwionośne…) oraz daje precyzję pozycjonowania końca igły, umożliwiając nakłucia również trudno dostępnych miejsc, położonych głęboko w tkankach.

Ewakuacja jamy wapiennej stożka rotatorów
Wykonywana najczęściej w obrębie czepca ścięgnistego stawu ramiennego, ma na celu usunięcie zwapnień ścięgien stożka rotatorów, powodujących bóle barku oraz jego dysfunkcję. Rzadziej, zabieg wykonywany jest w entezie ścięgien prostowników/zginaczy w łokciu.

Barbotage / Dry needling

Jest to procedura wykorzystywana do rewitalizacji zmian zwyrodnieniowych, takich jak entezopatia przyczepu wspólnego prostowników na nadkłykciu bocznym (łokieć) lub przyczepu rozcięgna piętowego (ostroga piętowa) oraz zmian pourazowych, gojących się z luźną, niewydolną blizną (procedura może być skojarzona z podaniem leku lub najczęściej osocza bogatopłytkowego).

Tenotomia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
Zabieg polega na wielokrotnym nakłuwaniu igłą ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia w jego przebiegu proksymalnym, powodując jego całkowite przerwanie.

Uwolnienie zrostów / blizny

Do powstania zrostów/zwłóknień i blizn najczęściej dochodzi w przypadku przebytego leczenia operacyjnego. Lecz doznany uraz, w którego trakcie dochodzi do uszkodzenia struktury tkanki i wynaczynienia krwi (powstaje krwiak) może także być powodem zwłóknienia, powodującego zaburzenie ruchomości / napięcia struktur okolicznych dając objawy bólowe.

Iniekcja leku do stawu / kaletki w okolicę więzadła / ścięgna / mięśnia
Iniekcja, inaczej zastrzyk, polega na wprowadzeniu igły do tkanek organizmu i wstrzyknięciu substancji leczniczej. Podobnie jak w przypadku punkcji USG pozwala kontrolować w pełni przejście igły przez tkanki, dając precyzję i pewność miejsca podania leku (maksymalizując jego efekt terapeutyczny) oraz minimalizując ryzyko uszkodzeń okolicznych struktur.

Osocze bogatopłytkowe

Jest to autologiczny preparat krwiopochodny, w którym znajdują się skoncentrowane płytki krwi zawieszone w niewielkiej objętości osocza.

Koncentracja płytek krwi w osoczu bogatopłytkowym wiąże się z wyższym stężeniem płytkopochodnych czynników wzrostu, które uczestniczą w procesach regeneracyjnych tkanek.

Proces przygotowania i iniekcji PRP trwa ok godziny i polega na pobraniu 60ml krwi obwodowej, następnie jej odwirowaniu, które pozwala na oddzielenie elementów morfotycznych, różniących się ciężarem własnym oraz wstrzyknięciu tak przygotowanego preparatu do chorej tkanki, najczęściej pod kontrolą USG, dla zapewnienia maksymalnej kontroli iniekcji.