Umów wizytę online

dr n. med. Dariusz Grzelecki - Umów się na wizyt
Specjalizuje się w :
 • Leczeniu zachowawczym i operacyjnym zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych i kolanowych.
 • Endoprotezoplastyce stawów biodrowych i kolanowych.
 • Osteotomiach korekcyjnych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.
 • Artroskopii stawu kolanowego.
Wykształcenie:

Ukończyłem 1-wszy Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2015 roku pracuję w Klinice Ortopedii i Reumoortopedii CMKP, SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku oraz od 2018 roku jako asystent naukowo-dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem za pracę doktorską o tytule: „Ocena przydatności kalprotektyny w wykrywaniu i monitorowaniu leczenia infekcji okołoprotezowych stawów kolanowych". Rozprawa zajęła I-sze miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Autor i współautor prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Otrzymał nagrodę I-szego stopnia dyrektora SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku za publikacje naukowe w 2020 roku. Uczestnik projektów i grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doświadczenie zawodowe:

Uczestnik oraz wykładowca na licznych kursach krajowych i zagranicznych. Odbył staże zagraniczne w Holandii (Sint Maartenskliniek, Nijmegen) oraz w Niemczech (Oberschswabenklinik, Krankenhaus St.Elisabeth, Ravensburg).

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
 • Grzelecki D, Dudek P, Kowalczewski J, Marczak D: Złamanie okołoprotezowe dalszego końca kości udowej po całkowitej alloplastyce stawu kolanowego – opis przypadku. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. 2016; 81(3).
 •  Rysz M, Grabczan W, Mazurek M, Krajewski R, Grzelecki D, Ciszek B: Vasculature of a Medial Femoral Condyle Free Flap in Intact and Osteotomized Flaps. Plastic and Reconstructive Surgery. 2017; April 139 (4):992-997.
 • Rysz M, Grzelecki D, Mazurek M, Starościak S, Krajewski R: Surgical Techniques for Closure of a Scalp Defect After Resection of Skin Malignancy. Dermatological Surgery. 2017; 43:715-723.
 • Grzelecki D, Dudek P, Marczak D, Sibiński M, Olewnik Ł, Kowalczewski J.: Success Rates of Revision Knee Arthroplasty for Periprosthetic Joint Infection in Rheumatoid and Non-Rheumatoid Arthritis Patients. Orthopedics. 2019; September 1; 42(5):472-476.
 • Grzelecki D, Szneider J, Marczak D, Kowalczewski J: Total knee arthroplasty with simultaneous tibial shaft osteotomy in patient with multiple hereditary osteochondromas and multiaxial limb deformity – a case report. BMC Musculoskeletal Disorders. 2020; April, 21(1):233.
 • Grzelecki D, Kowalczewski J: Comment on "Comparison of several biomarkers (MMP-2, MMP-9, the MMP-9 inhibitor TIMP-1, CTX-II, calprotectin, andCOMP) in the synovial fluid and serum of patients withand without septic arthritis" Joint Bone Spine. 2019; 86(2):261-262 Joint Bone Spine. 2020 Oct;87(5):517-518.
 • Grzelecki D, Dudek P, Okoń T, Marczak D, Kordasiewicz B, Sibiński M, Kowalczewski J: The Efficacy of Intravenous Tranexamic Acid Administration in Revision Hip Arthroplasty. Der Orthopäde. 2020.
 • Grzelecki D, Walczak P, Grajek A, Szostek M, Dudek P, Bartosz P, Olewnik Ł, Czubak-Wrzosek M, Marczak D, Tyrakowski MElevated Plasma D-dimer Concentration has Higher Efficacy for the Diagnosis of Periprosthetic Joint Infection of the Knee than of the Hip – a single-center, retrospective study. Journal of Orthopaedic Research 2021 Feb;39(2):291-298.
 • Grzelecki D, Walczak P, Szostek M, Grajek A, Rak S, Kowalczewski J: Blood and synovial fluid calprotectin as biomarkers in the diagnosis of chronic hip and knee periprosthetic joint infections. The Bone and Joint Journal 2021 Jan;103-B(1):46-55.
 • Gonera B, Kurtys K, Paulsen F, Polguj M, LaPrade R, Grzelecki D, Karauda K, Olewnik Ł: The Plantaris Muscle – Anatomical Curiosity or a Structure with Important Clinical Value? – A Comprehensive Review of the Current Literature. Annals of Anatomy 2021 May;235:151681.
 • Olewnik Ł, Szewczyk B, Zielinska N, Grzelecki D, Polguj M: Two muscular variations in the elbow associated with the anterior interosseous nerve. Surgical and Radiologic Anatomy 2021 Feb 15.
 • Czubak-Wrzosek M, Nitek Ż, Sztwiernia P, Czubak J, Grzelecki D, Kowalczewski J, Tyrakowski M: Both the femoral heads and the acetabular domes can be used for pelvic incidence and pelvic tilt measurements in patients with unilateral and bilateral idiopathic osteoarthritis of the hip. The Bone and Joint Journal (manuskrypt przyjęty do publikacji w 2021 roku).
 • Tłumaczenie książki na język polski: Piotr Dudek, Dariusz Grzelecki, S. Sell, S. Rehart: Reumoortopedia. Redakcja wydania polskiego: prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski.
 • Grzelecki D, Dudek P, Marczak D, Kowalczewski J: Jednoetapowa całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego po złamaniach zniekształcających oś kończyny. XLI Zjazd PTOiTr, Lublin, Polska, 22-24.09.2016.
 • Grzelecki D, Kowalczewski J: Otyłość okiem ortopedy. Otyłość jako problem zdrowotny – konferencja. Warszawa, Polska, 26.11.2016.
 • Grzelecki D, Dudek P, Kowalczewski J: Złamania okołoprotezowe stawu kolanowego – metody leczenia. Złamania okołoprotezowe stawu kolanowego. Biologia i biomechanika leczenia. Ożarów Mazowiecki, Polska, 5-6.04.2017.
 • Grzelecki D, Dudek P, Kowalczewski J: Przypadki kliniczne. Złamania okołoprotezowe stawu kolanowego. Biologia i biomechanika leczenia. Ożarów Mazowiecki, Polska, 5-6.04.2017.
 • Grzelecki D, Kowalczewski J: Obrazowanie w TPK. IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawów i Artroskopii. Warszawa, Polska, 20-21.10.2017.
 • Grzelecki D, Kowalczewski J: Infekcje w TPK. IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawów i Artroskopii. Warszawa, Polska, 20-21.10.2017.
 • Grzelecki D: PICO – Single Use Negative Pressure Wound Therapy – useful tool in wound problems. Complex Primary Knee – Instructional Course. Otwock, Poland, 27.10.2017.
 • Grzelecki D: Jeszcze raz o infekcjach okołoprotezowych. Co nowego? Knee master 2018, Warszawa, Polska, 24.11.2018.
 • Grzelecki D: Co nowego w infekcjach okołoprotezowych? Posiedzenie PTOiTr, 27.04.2019, Otwock, Polska.
 • Grzelecki D: Infekcje okołoprotezowe i rewizje. 360 Around Orthopedics in Focus. Knee Revision. Pruszków. Polska, 21.10.2020.