Umów wizytę online

dr hab. n. med. Dariusz Marczak - Umów się na wizyt
Specjalizuje się w :
  • endoprotezoplastyce pierwotnej i rewizyjnej stawu kolanowego i biodrowego,
  • chirurgii artroskopowej stawu kolanowego.
Wykształcenie:
  • Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1998 roku.
  • Od 2003 roku starszy asystent Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii w Szpitalu im Profesora Adama Grucy w Otwocku.
  • Od 2005 roku adiunkt i wykładowca w zakresie ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
  • Specjalizacja w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w 2008 roku.
  • Doktorat “Ocena funkcji więzadła krzyżowego tylnego w endoprotezoplastyce stawu kolanowego w aspekcie badań morfologicznych i klinicznych” w 2011 roku.
  • Maj 2019 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych na podstawie osiągnięcia naukowego: “Analiza wyników endoprotezoplastyki stawu kolanowego w aspekcie trudnej pierwotnej alloplastyki stawu kolanowego oraz powikłań infekcyjnych”.
  • Sierpień 2019 – mianowanie przez radę naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na stopień profesora CMKP.
Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych zarówno prywatnych jak i publicznych. Odbył staż w Szpitalu Slotervaart w Amsterdamie pod kierunkiem Prof. Rudolfa G. Pöll’a. Uczestniczył czynnie i biernie w licznych kursach , szkoleniach praktycznych, teoretycznych i sympozjach krajowych i zagranicznych między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Austrii, Szwecji, Hiszpanii Szwajcarii oraz innych krajach. Autor i współautor licznych publikacji i wykładów z dziedziny protezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego.