Umów wizytę online

dr n. med. Andrzej Podgórski - Umów się na wizyt
Specjalizuje się w:

Leczeniu operacyjnym chorób ośrodkowego układu nerwowego (neuroonkologia, choroby naczyniowe mózgu, wodogłowie), dyskopatii szyjnej i lędźwiowej. Leczeniu łagodnych guzów glejowych z wykorzystaniem metody wybudzenia śródoperacyjnego ("awake surgery").

Wykształcenie:
  • 2018 - Uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie neurochirurgii, Klinika Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa.....
  • 2013 - Uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP, SPSK im prof. Adama Grucy w Otwocku.
  • 2012 - Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych, CMKP, Warszawa.
  • 2005 – Dyplom lekarza, I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Doświadczenie zawodowe:

Pracownik Kliniki Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Odbył liczne staże w renomowanych ośrodkach zagranicznych: Mayo Clinic (Rochester, Minnesota - USA), oddział neurochirurgii Cliniques Saint-Luc (Bruksela), staż z chirurgii guzów mózgu w wybudzeniu w oddziale neurochirurgii Centre Hospitalier Universitaire w Montpellier (Francja), szpital Pitié Salpêtrière (Paryż), oddział chirurgii kręgosłupa w Hôpital Civil (Strasbourg), sześciomiesięczny pobyt szkoleniowy w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Centre Hospitalier de Versailles (Wersal). Stypendysta Rządu Francuskiego (2008). Uczestnik praktycznych szkoleń neurochirurgicznych organizowanych przez EANS, ukończył ponadto m. in. kurs chirurgicznego leczenia złamań wg grupy AO oraz kurs mikrochirurgii organizowany przez uniwersytet w Nancy (Francja).