Wykład dr. Boszczyka na kongresie Francuskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Miło nam przekazać informację, iż 12 listopada jeden z naszych specjalistów dr n. med. Andrzej Boszczyk  –  wygłosił wykład na dorocznym kongresie Francuskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – SOFCOT 2019 w Paryżu.

Prelekcja dotyczyła zagadnienia leczenia złamań i następstw złamań stawu skokowego z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.

Dr hab. n. med. Dariusz Marczak, prof. CMKP

Miło nam podzielić się następującą informacją, dotyczącą jednego z naszych wyśmienitych specjalistów – dr hab. n. med. Dariusza Marczaka, prof. CMKP.

Zgodnie z opinią, wydaną przez katedrę i Klinikę Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z prof. zw. dr hab. n. med. Mirosławem Jabłońskim na czele, dr n. med. Dariusz Marczak w pełni zasługuje na promocję nadania stopnia doktora habilitowanego.

Analiza przedstawionego dorobku naukowego Habilitanta wskazuje na konsekwentne dążenie drogą naukowo obraną, owocujące licznymi osiągnięciami, recenzowanymi publikacjami oraz nagrodami za najlepsze prace naukowe.

W nawiązaniu do swoich zainteresowań naukowych Habilitant wygłasza liczne referaty, bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz jest wykładowcą
i współorganizatorem międzynarodowych kursów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!