Działalność dr Szymona Pietrzaka w Rwandzie

Lekarze z polskiej Fundacji Afriquia w Rwandzie do której przynależy doktor Szymon Pietrzak pokazali, że warto pomagać innym.

Bezpośrednio po przyjeździe doktor Szymon Pietrzak wraz z innymi lekarzami skonsultowali kilkadziesiąt dzieci i dorosłych. Część z pacjentów na spotkanie z lekarzami musiała dojechać z najdalszych zakątków tego wulkanicznego kraju. Polscy ortopedzi zakwalifikowali do operacji tych, którzy najpilniej potrzebowali pomocy. Operacje były dodatkowo połączone ze szkoleniem lekarzy ortopedów z Rwandy.

Podczas 6 misji medycznej w Rwandzie w ciągu 3 dni operacyjnych, doktorowi Szymonowi Pietrzakowi i doktorowi Andrzejowi udało się pomyślnie wykonać 10 skomplikowanych operacji (z czego 9 u dzieci). Dla większości operowanych pacjentów były to operacje ostatniej szansy, które decydowały o tym czy będą mogli w przyszłości chodzić i normalnie funkcjonować.

Podczas 7 misji medycznej w Rwandzie, pierwszego dnia lekarze mieli okazję badać i oglądać chorych w ambulatorium. Podczas 3 dni spędzonych na sali operacyjnej lekarzom udało się przeprowadzić 18 operacji, w tym 13 u dzieci. W większości przypadków były to choroby lub wady wrodzone narządu ruchu.

Doktor Szymon Pietrzak zwraca szczególną uwagę na to, że sytuacja dzieci z schorzeniami ortopedycznymi w Rwandzie jest bardzo trudna. Wynika to z tego, że w całym kraju są tylko dwa ośrodki, które zajmują się ortopedią dziecięcą. Dodatkowo jest bardzo mało lekarzy, którzy zajmują się ortopedią, a placówki medyczne są bardzo skromnie wyposażone w niezbędny sprzęt. Bez pomocy doktora Szymona Pietrzaka i pozostałych lekarzy Fundacji Afriquia dzieci w Rwandzie nie miałyby szans na powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania. Przeprowadzenie skomplikowanych operacji ortopedycznych przez polskich ortopedów dało im nadzieję na lepszą przyszłość i poprawę jakości życia. Dzięki organizowanym misjom i zaangażowaniu lekarzy chorzy mają zapewnioną opiekę medyczną na wysokim poziomie.

Sukces, czyli 2 zrealizowane misje medyczne, trzech zaangażowanych lekarzy w niesieniu pomocy innym: Szymon Pietrzak, Andrzej Warzocha, Mateusz Majdan, 6 ciężkich dni operacyjnych, podczas których doszło do 28 udanych operacji, razem 28 zadowolonych pacjentów z szansą na lepsze życie.

Dziękujemy za takich lekarzy, którzy z pasją i oddaniem czynią dobro i pomagają również tym najbardziej potrzebującym.

Życzymy doktorom kolejnych udanych misji!